Dịch vụ cài đặt magento

Dịch vụ cài đặt magento SKU:SER0015
1.496.000 ₫ /Trọn gói
Đây là dịch vụ giúp cài đặt nhanh bản magento default, giao diện bạn mua trên mạng hoặc extension nào đó. Sau khi cài đặt, bạn sẽ nhận được sự tư vấn, góp ý từ chuyên gia magento để hệ thống của bạn được hoàn thiện và kinh doanh hiệu quả hơn.
+550.000 ₫

Maximum number of characters: 400

* Phải nhập thông tin

1.496.000 ₫ /Trọn gói
Thông tin mô tả
  • Cài đặt magento:  Nhằm giúp bạn nhanh chóng và hiệu quả trong việc cài đặt Magento trên máy chủ của bạn.
    Ngoài ra, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm bất cứ tùy chỉnh nào trên giao diện Magento cơ bản .
  • Cài đặt extension mua từ bên thứ 3:
    Nhà phát triển của chúng tôi sẽ cài đặt bất kỳ phần mở rộng cũng như bất kỳ các module bên thứ.
  • Cài đặt giao diện mua từ bên thứ 3:Chuyên gia chúng tôi sẽ cài đặt một cách nhanh chóng với bất kỳ giao diện Magento nào , vì vậy bạn sẽ không phải mất thời gian về điều này.Quá trình cài đặt đảm bảo sự an toàn đối với các vấn đề kỹ thuật của cửa hàng trong tương lai. 
  • Hướng dẫn sử dụng sau khi cài đặt

Tham khảo thêm