Sắp xếp tăng dần

4 Sản phẩm

Giải pháp - Chức năng

Magento đã có khá nhiều chức năng chuyên dụng cho website bán hàng, tuy nhiên sẽ cần thiết đến các chức năng mở rộng theo từng ngành hàng khác nhau. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển dạng đóng gói cho các chức năng này, bạn chỉ cần cài đặt để có thêm phần mở rộng mà không ảnh hướng đến các chức năng hiện có.