Magento Cloud VPS Cloud SSD 01 / CPU 2 Core / SSD 15Gb / RAM 1Gb / KGH

Magento Cloud VPS Cloud SSD 01 / CPU 2 Core / SSD 15Gb / RAM 1Gb / KGH SKU:VPSSSD01
330.000 ₫

Maximum number of characters: 300

  

Maximum number of characters: 200

* Phải nhập thông tin

Thông tin mô tả
  • CPU: 2 Core
  • HDD: 15GB-SSD
  • RAM:1GB
  • 01 Public IP
  • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • Cài đặt miễn phí OS: Linux/Windows
  • Phí khởi tạo: Miển phí
  • Tối ưu hệ thống magento: Free